Tjänster för svenska företag och organisationer

InnoConnections hjälper svenska företag och organisationer att skapa affärskontakter med finska företag. Vi hittar lämpliga partner för våra kunder, oberoende av om de är importörer, grosshandlare, agenturer, återförsäljare eller producenter. InnoConnections tjänster inkluderar:

  • Marknadsundersökningar
  • Affärskontakter
  • Företagsmöten och –besök på finska företag
  • Besök av företag och företagsgrupper på evenemang och mässor i Finland

Vi erbjuder internationaliseringstjänster för företag och organisationer via vårt samarbetsnätverk. Vårt samarbetsnätverk inkluderar företag som liknar InnoConnections i följande länder:

  • Norge, Danmark, Nederländerna
  • Storbritannien och Irland
  • De baltiska länderna och Spanien
  • Polen, Tjeckien, Slovakien, Ungern, Ukraina